ГЕОГРАФИЈА

Назив лекције: Јужна Америка – природне одлике

Час одржао: проф. Ведран Зубић

Лекција за ученике 8. разреда

Овај час Географије доноси појединости о природним одликама Јужне Америке – ријекама,
планинама, низијама, прашумама и климатима заступљеним на овом континенту.