МАТЕМАТИКА

Час одржала: проф. Фахрија Муратовић

Лекција за ученике 8. разреда

Назив лекције: Координатни систем у равни

На овом часу Математике се бавимо правоуглим координатним системом у равни, његовим основним појмовима и основним елементима. Урадит ћемо неколико задатака и научитити како нацртати координатни систем и како се снаћи у њему.

Задаци.

  1. Пронађи у координатном систему тачку М (2,5).
  2. Одреди у коорднитном систему тачке А (-1, 0), Б (0, 3) Ц (-2, -3).
  3. Нацртај троугао Δ АБЦ ако су његова тјемена дата координатама А (-2, 3), Б (1, 2) и Ц (-3-2).