МАТЕМАТИКА

Назив лекције: Многоугао – збир унутрашњих углова и укупан број дијагонала

Час одржала: проф. Фахрија Муратовић

Лекција за ученике 8. разреда

Задаци.

  1. У ком многоуглу је збир страница и дијагонала једнак 105?
  2. Ако се број страница многоугла повећа за 7, онда се број његових дијагонала повећа за 63? Који је то многоугао?
  3. Када се број страница мноугла повећа два пута, број његових дијагонала се повећа за 45. За колико степени се повећа збир његових унутрашњих углова?
  4. Колико је збир унутрашњих углова мноугла коме је збир броја страница и дијагонала из истог тјемена 251?