МАТЕМАТИКА

Назив лекције: Полиноми – систематизација

Час одржала: проф. Фахрија Муратовић

Лекција за ученике 8. разреда

Овај час Математике се кроз задатке бави систематизацијом теме полининоми.