МАТЕМАТИКА

Назив лекције: Правилни многоугао

Час одржала: проф. Фахрија Муратовић

Лекција за ученике 8. разреда

На овом часу Математике упознат ћете се са правилним многоуглом и његовим основним карактеристикама. Такођер ћете научити нове формуле и њихову правилну примјену у задацима када је правилни многоугао у питању.

Задаци:

  1. Одредити унутрашњи, вањски и централни угао правилног многоугла са 18 страница.
  2. Унутрашњи угао правилног многоугла је 162° . Колико тај угао има страница?
  3. Колико страница има правилни многоугао чији је вањски угао 2/3његовог унутрашњег угла?
  4. Ако је збир унутрашњих углова многоугла Сн= 1080°, одреди његов унутрашњи и централни угао, а онда и укулан број дијагонала.