МАТЕМАТИКА

Час одржала: проф. Фахрија Муратовић

Назив лекције: Степен производа, количиника и степена

Лекција за ученике 8. разреда