МАТЕМАТИКА

Час одржала: проф. Фахрија Муратовић
Лекција за ученике 8. разреда

Назив лекције: Функција директне и обрнуте пропорционалности

На овом часу Матемтике се кроз теорију и примјере бавимо једном специфичном функцијом која има два облика. Један је функција директине пропорционалности, а други функција обрнте пропрционалности.