ФИЗИКА

Час одржала: МСц Емина Джаферовић-Машић

Лекција за ученике 8. разреда

Назив лекције: Брзина – средња брзина кретања тијела и тренутна брзина кретања тијела

На данашњем часу ћемо поновити шта је то средња путна брзина. Затим ћемо објаснити како претварамо километре на сат у метре по секунди и обратно, како претварамо метре у секунди у километре по сату. Урадит ћемо по један примјер и дати још по један задатак. Затим ћемо објаснити како је брзина векторска величина и да постоји разлика између средње путне брзине и средње брзине кретања тијела. Учит ћемо и појам тренутне брзине тијела. Затим ћемо урадити два задатка и два поставити за задаћу.