ФИЗИКА

Час одржала: МСц Емина Дажеферовић-Машић

Лекција за ученике 8. разреда

Назив лекције: Кретање – пређени пут и помак

У данашњој лекцији учимо шта је то кретање, које су врсте кретања и да ли постоји апсолутно мировање. Нове физикалне величине које ћемо научити су пређени пут и помак, а затим ћемо урадити неколико задатака.