ФИЗИКА

Час одржала: МСц Емина Джаферовић-Машић

Лекција за ученике 8. разреда

Назив лекције: Момент силе

На овом часу физике за ученике осмих разреда поновит ћемо слагање и разлагање сила, градиво са задња два часа. Урадит ћемо неколико задатака из наведених области, а затим се упознати с новом физикалном величином: моментом силе. Након тога ћемо урадити још два задатка да боље разумијемо значење нове векторске величине момент силе.

Момент силе је изузетно важна величина у физици, а нарочито у примијењеној физици и машинству. Момент силе представља векторску физикалну величину која даје кружно убрзање тијелу. Рачунамо га као производ силе и крака силе (полупречника односно удаљености од тачке дјеловања силе од тачке ослонца.