ФИЗИКА

Назив лекције: Рад, снага и енергија

Час одржала: МСц Емина Джаферовић-Машић

Лекција за ученике 8. разреда

На претходним часовима Физике упознали сте се са теоријским одредницама рада, снаге и различитих врста енергије при чему је нарочита пажња била посвећена потенцијалној И кинетичкој енергији. На овом часу имате прилику кроз задатке поновити раније усвојено теоријско градиво.