ФИЗИКА

Назив лекције: Топлота – понављање

Час одржала: МСц Емина Джаферовић-Машић

Лекција за ученике 8. разреда

Топлоти као физичкој величини посвећено је много пажње кроз часове Физике за 8. разред основне школе. Овај час пролази кроз најважније информације о овој области.