ХЕМИЈА

Назив лекције: Оксиди

Час одржала: проф. Ена Скопак

Лекција за ученике 8. разреда

Овај час Хемије отвара једно ново поглавље из ове науке, а то су врсте хемијских спојева. У склопу ове области бит ће говора о киселинама, оксидима, солима и базама. Овај час бави се оксидима.