ХЕМИЈА

Час одржала: проф. Ена Скопак

Лекција за ученике 8. разреда

Назив лекције: Хемијски чисте твари и смјесе

На претходном часу смо дефинисали твари, а потом говорили о физичким и хемијским својствима твари и сазнали како се то дијеле твари и смјесе. Данас ћемо говорити о врстама тих твари. Научит ћемо разликовати елементарну твар од хемијског споја, а затим ћемо навести примјере добивања хемијских спојева спајањем елементарних твари и примјере растављања хемијских спојева на једноставније твари.