БИОЛОГИЈА

Час одржао: проф. Јасин Хоџић
Лакција за ученике 9. разреда

Назив лекције: Сполно здравље и понашање

Шта подразумијева сполно одговорно понашање, какве посљедице по себе и друге носи ако се
неко не понаша сполно одговорно, који су начини контрацепције и зашто је битно да знамо о њој теме су којима се бави овај изразито важни час Биологије.