ГЕОГРАФИЈА

Назив лекције: БиХ – систематизација градива

Час одржао: проф. Ведран Зубић

Лекција за ученике 9. разреда

Током наставе Географије за 9. разред основне школе анализира се Босна и Херцеговина с различитих аспеката па се говори о њеном статусу кроз повијест, становништву које ју је насељавало и које је данас насељава, привредним дјелатностима којима се то становништво бавило и бави, природним ресурсима које БиХ има, клими и рељефу. Овај час обједињује раније детаљно обрађено градиво о Босни и Херцеговини.