ГЕОГРАФИЈА

Назив лекције: Макрорегија: високи крш

Час одржао: проф. Ведран Зубић

Лекција за ученике 9. разреда

Овај час Географије обрађује регију високог крша: природне, друштвене и економске аспекте овог дијела Босне и Херцеговине нарочито значајног због саобраћајних комуникација.