МАТЕМАТИКА

Назив лекције: Ваљак – површина, запремина

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин

Лекција за ученике 9. разреда

Задаци:

  1. Дванаест истих кованица (новчића) наслагано је тако да чине ваљак. Израчунати површину омотача тог ваљка, ако је дебљина новчића 2мм и пречник 2,5цм.
  2. Запремина ваљка је 1500πцм3, а његова висина 15цм. Израчунати његову површину.
  3. Метално тијело облика коцке ивице 22цм, претопљено је у тијело облика ваљка чији је пречник базе једнак ивици коцке.