МАТЕМАТИКА

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин

Назив лекције: Графичка метода рјешавања система линеарних једначина са двије непознате

Лекција за ученике 9. разреда

Задаци.

Графичком методом ријешити сљедеће системе линеарних једначина са двије непознате: