МАТЕМАТИКА

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин

Лекција за ученике 9. разреда

Назив лекције: График линеарне функције