МАТЕМАТИКА

Назив лекције: Запремина четверостране призме

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин

Лекција за ученике 9. разреда

Задаци.

  1. Површина базе правилне четверостране призме је 169цм², а висина призме је 6цм. Израчунај њену запремину.
  2. Израчунати запремину правилне четверостране призме основице 3√2 цми дијагонале 10цм.
  3. Коцка и правилна четверострана призма имају једнаке површине. Израчунати за колико се разликују њихове запремине ако су димензије призме а=3цм и Х=6, 5цм.