МАТЕМАТИКА

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин, ЈУ ОШ Скендер Куленовић

Лекција за ученике 9. разреда

Назив лекције: Квадрат бинома

Задаци. ²

  1. Квадрирати бином

а.) (x+2)²=

б.) (2x+1)²=

ц.) (3x+2y)²=

д.) (4x-y)²=

  1. Одредити квадрат бинома

а.) 1/2 x-y=

б.) 6аб+5=

ц.) 1/3+x=

д.) 3x²+7y=

  1. Дате триноме записати као квадрате бинома

а.) 1-10x+25x²=

б.) 49а²+28аб+4б²=

ц.) 3x²+18xy+27y²=