МАТЕМАТИКА

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин

Лекција за ученике 9. разреда

Назив лекције: Нула и ток функције

Задаци.

  1. Одреди нулу линеарне функције y = 0, 5x + 2
  2. Одреди координате тачака пресјека графика функције y = – 2x + 4 са координатним осама.
  3. Графику линеарне функције y = (м-2)x+3м припада тачка С(-1,0).
  4. Одреди вриједност параметра к тако да функција буде растућа.
    3y + ( к – 3 )x = 1