МАТЕМАТИКА

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин, ЈУ ОШ Скендер Куленовић

Лекција за ученике 9. разреда

Назив лекције: Одузимање алгебарских разломака

Задаци.

1.3а/4а-б/6а=

  1. (а+2б)/(а-б)-(а-2б)/(а+б)=

3.(16x-x²)/(x²-4)-(3+2x)/(2-x)-(2-3x)/(x+2)=

  1. (x²+y²)/xy-x²/(xy+y²)-y²/(x²+xy)=