МАТЕМАТИКА

Назив лекције: Површина и запремина правилне тростране призме

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин

Лекција за ученике 9. разреда

Задаци.

  1. Израчунати П и В правилне тростране призме висина 10цм и обима базе 12цм.
  2. Површина правилне тростране призме је 32(√3+15)цм², а површина базе је 16√3 цм². Израчунати њену запремину.
  3. Једна бочна страна правилне тростране призме је квадрат странице 24цм. Израчунати површину и запремину призме.