МАТЕМАТИКА

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин, ЈУ ОШ Скендер Куленовић

Лекција за ученике 9. разреда

Назив лекције: Проширивање и скраћивање алгебарских разломака – вјежба

Задатак 1.

Проширити алгебарске разломке са 2 – X :