МАТЕМАТИКА

Час одржала: проф. Мирнес Прушчанин, ЈУ ОШ Скендер Куленовић

Лекција за ученике 9. разреда

Назив лекције: Разлика квадрата

Разлику производа написати у облику производа.

а.)x²-9=

б. ) 25x²-16=

ц.)4а²-49б²=

д.)-4y²+1/4=

  1. Задатак.

Трансформисати производ користећи једнакост (А-Б )(А+Б)=А²-Б²

а.)(2-x)(2+x)=

б.) (3а-8б)(3а+8б)=

ц. (ц²+1)(ц²-1)=

д.) (3/4 а-1)(3/4 а+1)=

  1. Задатак.

Поједностави изразе:

а)(а-1)(а+1)+5а⋅(2а-1)=

б) (6а-5)(6а+5)+(2а+1)(5а-18а)=

ц.) 4(а-5)(а+5)-(2а-3)(2а+3)=