ГЕОГРАФИЈА

Час одржао: проф. Ведран Зубић

Лакција за ученике 9. разреда

Назив лекције: Фауна БиХ – Зоогеографске области

Различити услови које нуди средина утјецали су на то које животиње настањују тај простор. С обзиром на то, Босну и Херцеговину на различитим њеним дијеловима настањују различите животиње. Неке од њих су ендеми.