ФИЗИКА

Час одржала: МСц Емина Джаферовић-Машић

Лекција за ученике 9. разреда

Назив лекције: Електрична струја

На данашњем часу учимо појам електричне струје. Као што постоји струјање воде у цијевима, тако постоји струјање у проводницима. Но овај пут не струје молекуле воде, већ наелектрисане честице, а кад говоримо о проводницима, мислимо на струјање електрона. Учимо такође појмове истосмјерне и наизмјеничне струје.
Кроз један практичан оглед ћемо показати електролитичку дисоцијацију.