ФИЗИКА

Час одржала: МСц Емина Джаферовић-Машић

Назив лекције: Понављање градива кроз практичан квиз

Лекција за ученике 9. разреда

На овом часу Физике за 9. разреде основне школе кроз квиз можете поновити знања усвојена током
прошлог полугодишта – о основним карактеристикама атома, електричним изворима, Омовом закону итд.