ФИЗИКА

Назив лекције: Примјена оптичких елемената

Час одржала: МСц Емина Джаферовић-Машић

Лекција за ученике 9. разреда

Међу оптичким инструментима или апаратима разликујемо лупу, микроскоп, дурбин или далекозор. Но, ове инструменте не користимо за исте сврхе. Зашто је то тако? Од чега се састоје ови инструменти и на које начине нам могу користити у свакодневном животу, научит ћете на овом часу Физике.