ФИЗИКА

Час одржала: МСц Емина Дажеферовић-Машић

Лекција за ученике 9. разреда

Назив лекције: Рад електричне силе – потенцијал и напон

У данашњој лекцији учимо о електричном потенцијалу и напону, као и о раду електричне силе. Принцип је врло сличан раду и потенцијалној енергији у гравитационом пољу Земље што ћемо видјети кроз анимације. Такођер, подсјетићемо се електричног поља кроз један задатак.