ФИЗИКА

Час одржала: МСц Емина Джаферовић

Лекција за ученике 9. разреда

Назив лекције: Рад и снага електричне струје и задаци

На овом часу Физике уводе се појмови рада и снаге електричне струје те раде задаци из ове области кроз које ћете научити како да израчунате потрошњу струје у свом домаћинству.