ХЕМИЈА

Час одржала: проф. Ена Скопак
Лекција за ученике 9. разреда

Назив лекције: Ароматски угљиководици

Ароматски угљиководици чине засебну скупину цикличких спојева и добили су назив по томе што су
први пут изолирани из ароматичних смола. Данашњи час Хемије бави се овим спојевима.