ХЕМИЈА

Назив лекције: Ензими

Час одржала: проф. Ена Скопак

Лекција за ученике 9. разреда

Ензими или ферменти спадају у супстанце које посједују сложену бјеланчевинасту грађу. Они у нашим
организмима имају битну улогу. Које су то улоге научит ћете на овом часу Хемије.