ХЕМИЈА

Час одржала: проф. Ена Скопак

Назив лекције: Карбоксилне киселине

Лекција за ученике 9. разреда

Овај час Хемије обрађује нову скупину органских спојева који поред угљика и водика садрже и кисик. Они се називају органским киселинама. За разлику од алкохола који посједују хидроксилну односно ОХ групу, ова скупина органских спојева посједује тзв. карбоксилну групу, односно ЦООХ, па се из тог разлога органске киселине називају карбоксилне киселине.