ХЕМИЈА

Час одржала: проф. Ена Скопак

Лекција за ученике 9. разреда

Назив лекције: Метали

На прошлом часу смо се присјетили градива из осмог разреда, а данас прелазимо на обраду прве теме у овој школској години, а то су метали. Прво ћемо се упознати се са својствима метала, а затим са подјелом метала и натријума као алкалног метала.