ХЕМИЈА

Час одржала: проф. Ена Скопак

Лекција за ученике 8. разреда

Назив лекције: Одређивање квантативног састава

Овај час Хемије посвећен је рачунању масеног удјела хемијских елемената у масеном споју.

Задаци.

  1. Напиши формулу карбонатне угљичне киселине и одреди масени удио свих хемијских елемената које она садржи.
  2. Израчунај удио масених елемената монохлоретана. Прије рачунања на основу атомских маса Ц, Цл, Х закључи који елемент има највећи масени удио, а који најмањи масени удио.