ХЕМИЈА

Час одржала: проф. Ена Скопак

Лакција за ученике 8. разреда

Назив лекције: Понављање

Како хемијски елементи добивају називе, како израчунати број протона, електрона и неутрона, како нацртати моделе атома, како распоредити електроне по електронским нивоима – све то само дио је знања које сте стекли кроз часове Хемије у “Домаћој задаћи”. Укратко можете поновити кроз задатке на овом часу.