ХЕМИЈА

Назив лекције: Понављање

Час одржала: проф. Ена Скопак

Лекција за ученике 9. разреда

Задаци

Заокружи тачне одговоре:

 1. Одреди назив спојева: Ц6Х6 и Ц5Х10
  а) хептан и етан
  б) хексан и бутан
  ц) бутен и пропан
  д) бензен и пентен
 2. Фруктоза садржи:
  а) алдехидну групу
  б) кето групу
 3. Молекулска формула шкроба је:
  а) Ц6Х12О6
  б) (Ц5Х10О6)н
  ц) (Ц12Х6О6)н
  д) (Ц5Х10О6)н
 4. Одреди назив спојева: Ц9Х19ОХ и Ц9Х19ЦООХ
  а) пентанол и пентанска киселина
  б) пропанол и етанска киселина
  ц) деканол и бутанска киселина
  д) нонаол и деканска киселина
 5. Молекулске формуле етанола и бутанске киселине су:
  а) ЦХ3ОХ и ХЦООХ
  б) Ц2Х5ОХ и ХЦООХ
  ц) Ц2Х5ОХ и ХЦООХ
  д) ХЦООХ, ЦХ3ЦООХ
 6. У просте бјеланчевине спадају:
  а) казеин и лактоза
  б) албумин и глобулин
  ц) малтоза и хемоглобин
  д) хемолобин и казеин
 7. Одреди процентни састав свих елемената које садржи стеаринска киселина.
  а) %Ц=12, 5; %Х=11, 4; %О=71, 2
  б) %Ц=12, 5; %Х=72, 2; %О=11, 4
  ц) %Ц=76; %Х=12, 7; %О=11, 3