Телевизија Босне и Херцеговине (БХТ1) почела је емитовање новог циклуса емисија Домаћа задаћа – ТВ часови за ученике виших разреда основне школе према курикулумима и наставним програмима из: математике, физике, хемије, биологије и географије.

Домаћа задаћа емитира се у два термина, сваки радни дан од 15,10 и репризно у јутарњем термину од 9 сати.

Све пропуштене часове и оне актуелне погледајте на нашем официјелном Youtube каналу.

Испод сваког видеозаписа имаћете назив професора и кратак опис лекције о којој се говори.

Данас су то:

БИОЛОГИЈА

Час одржала: проф. Зумра Топуз-Агић, ЈУ ОШ Муса Ћазим Ћатић

Лекција за ученике 6. разреда

Назив лекције: Увод у биологију – биљна ћелија

Данашњи задатак је да се упознамо са биологијом као науком и да се научимо нешто о биљној ћелији. Описат ћемо чиме се све баве биолози и објаснити на примјерима због чега су биолошка знања важна у свакодневном животу. Након тога, научит ћемо шта је то ћелија и како да именујемо основне дијелове ћелије.

ГЕОГРАФИЈА

Час одржао: проф. Ведран Зубић, ЈУ Гимназија Добриња

Лекција за ученике 7. разреда

Назив лекције: Еуропа – климатске одлике

На прошлом сату смо учили о геологији, рељефу и тектоници Еуропе, а данас се настављамо бавити њеним природним одликама. Говоримо о клими, климатским одликама и вегетацији еуропског континента.

ФИЗИКА

Час одржала: МСц Емина Џаферовић-Машић

Лекција за ученике 8. разреда

Назив лекције: Момент силе

На овом часу физике за ученике осмих разреда поновит ћемо слагање и разлагање сила, градиво са задња два часа. Урадит ћемо неколико задатака из наведених области, а затим се упознати с новом физикалном величином: моментом силе. Након тога ћемо урадити још два задатка да боље разумијемо значење нове векторске величине момент силе.

Момент силе је изузетно важна величина у физици, а нарочито у примијењеној физици и машинству. Момент силе представља векторску физикалну величину која даје кружно убрзање тијелу. Рачунамо га као производ силе и крака силе (полупречника односно удаљености од тачке дјеловања силе од тачке ослонца

МАТЕМАТИКА

Час одржао: проф. Мирнес Прушчанин, ЈУ ОШ Скендер Куленовић

Лекција за ученике 9. разреда

Назив лекције: Квадрат бинома