Телевизија Босне и Херцеговине (БХТ1) почела је емитовање новог циклуса емисија Домаћа задаћа – ТВ часови за ученике виших разреда основне школе према курикулумима и наставним програмима из: математике, физике, хемије, биологије и географије.

Домаћа задаћа емитира се у два термина, сваки радни дан од 15,10 и репризно у јутарњем термину од 9 сати.

Све пропуштене часове и оне актуелне погледајте на нашем официјелном Yоутубе каналу.

Испод сваког видеозаписа имаћете назив професора и кратак опис лекције о којој се говори.

Данас су то:

ГЕОГРАФИЈА

Час одржао: проф. Ведран Зубић, ЈУ Гимназија Добриња

Лекција за ученике 8. разреда

Назив лекције: Азија– климатске одлике

На прошлом часу смо учили о рељефу, геологији и геотектоници Азије, а сада прелазимо на једну нову природно-географску одлику највећег континента на Земљи, а то је клима. Управо због свог пространства Азија залази у више топлотних појасева који битно утичу на њену климу, а ту су и други одређујући климатски фактори о којима ћемо нешто више сазнати у данашњој лекцији.

БИОЛОГИЈА

Час одржала: проф. Зумра Топуз-Агић, ЈУ ОШ Муса Ћазим Ћатић

Лекција за ученике 7. разреда

Назив лекције: Увод у зоологију – биљна ћелија

Након понављања градива из ботанике ‒ науке коју сте изучавали у 6. разреду, данас прелазимо на зоологију ‒ науку о животињама коју ћемо изучавати током ове школске године.
Данашњи задатак је да сазнамо шта проучава зоологија и који је њен значај. Сазнат ћемо чиме се баве зоолози и због чега су зоолошка истраживања важна у свакодневном животу. Дефинисат ћемо животињску ћелију, именовати њене дијелове и објаснити разлику између биљне и животињске ћелије.

ФИЗИКА

Час одржала: МСц Емина Джаферовић-Машић

Лекција за ученике 9. разреда

Назив лекције: Кулонов закон

У данашњој лекцији учимо Кулонов (Цоуломбов) закон који нам говори о јачини силе између два наелектрисана тијела, о томе да је сила пропорционална производу наелектрисања два тијела и обрнуто пропорционална квадрату њихове удаљености. Урадит ћемо неколико задатака, а затим ћемо се бавити електричним пољем.
Електрично поље је поље, односно облик материје који се јавља око сваког наелектрисаног тијела. То је векторска величина која се представља усмјереним линијама. Има своју јачину, правац и смјер. Јединица за јачину електричног поља је Н/Ц.

МАТЕМАТИКА

Час одржала: проф. Фахрија Муратовић, ЈУ ОШ Осман Нури Хаџић

Лекција за ученике 8. разреда

Назив лекције: Квадрат рационалног броја

Обраду прве наставне јединице из 8. разреда почињемо уводом у квадрат рационалног броја који ћемо објаснити на једноставним примјерима, а затим прелазимо на задатке.

Задаци.

Израчунај вриједност датих израза.

  1. 4²⋅((-1)/2)²=
  2. 5⋅2²⋅-3²:3=
  3. -3⋅(-3²)⋅2-5²⋅4=
  4. 0,9⋅( 5/9)²⋅0,2-( (-1)/4)²⋅4-0,1²=