Домаћа задаћа специјал, на БХТ1. Ова емисија прати наставни план и програм из физике, математике, биологије, хемије и географије за ученике виших разреда основне школе.

Лекције које сте пропустили можете погледати ОВДЈЕ.

Ова емисија прати наставни план и програм из физике, математике, биологије, хемије и географије за ученике виших разреда основне школе.

Лекције које сте пропустили можете погледати ОВДЈЕ.

МАТЕМАТИКА

Лекција: Површина кружног прстена

Час одржала: проф. Фахрија Муратовић, ЈУ ОШ Осман Нури Хаџић

Лекција за ученике 8. разреда

Примјери.

  1. Израчунај Пп ако је његов обим 48πcm и P2=81πcm².
  2. Квадрату чија је површина 256cm², уписан је и описан круг. Одредити површину тако добијеног кружног прстена.
  3. Пречник саобраћајног знака кружног облика је 5,6dm. Саобраћајни знак је обојен по ободу ширине 8cm црвене боје, а остало жутом. Колико литара боје треба за израду 1000 таквих знакова, ако је литар боје довољан за 4 за 4m² површине.

ГЕОГРАФИЈА

Лекција: Заштита животне средине у БиХ и стање околиша

Час одржао: проф. Ален Ајановић, PU Richmond Park

Лекција за ученике 9. разреда

На данашњем часу започињемо нову област, а то је заштита животне средине у нашој земљи. Упознат ћемо се са неким законима заштите животне средине у Босни и Херцеговини и њеним ентитетима Федерацији БиХ, Републици Српској и Брчко Дистрикту. Установит ћемо који су то елементи угрожености географске средине и идентификовати највеће загађиваће зрака у нашој земљи.