Дом народа Парламентарне скупштине Босне и Херцеговине данас би у првом читању требало да разматра Приједлог закона о измјенама и допунама Закона о јавним набавкама.

Овај законски приједлог, који је Представнички дом, на сједници 30. марта такође подржао у првом читању, један је од приоритета које Босна и Херцеговина треба да испуни према мишљењу Европске комисије, а подразумијева усклађивање ове области са правном стечевином ЕУ.

На дневном реду Дома народа је, у првом читању, и Приједлог закона о измјенама и допунама Изборног закона БиХ, који предвиђа да именовани званичници не могу истовремено обављати двије функције.

Делегати би у првом читању требали да разматрају и Приједлог закона о измјени и допуни Закона о странцима, као и Приједлог закона о допуни Закона о платама и накнадама у институцијама БиХ.

Измјене и допуне Закона о странцима имају за циљ да се генералном превенцијом постигне ефекат одвраћања миграната од чињења кривичних дјела и прекршаја, као и кршења јавног реда и мира док бораве на територији Босне и Херцеговине.

Измјене би, између осталог, значиле да се странцу у Босни и Херцеговини може изрећи мјера протјеривања ако је незаконито ушао у земљу или је остао након истека рока важења визе или дозволе боравка, ако је покушао или прекршио прописе преласка границе, те ако је правоснажно осуђен за кривично дјело с обиљежјима трговине дрогом, оружјем, људима или тероризам и прање новца.

Дневним редом је предвиђено да делегати, у првом читању, расправљају и о Приједлогу закона о допуни Закона о раду у институцијама БиХ.

На дневном реду је и неколико делегатских иницијатива, међу којима и инцијатива делегата Златка Милетића којом тражи да се Вијеће министара БиХ задужи да донесе одлуку о висини основице за обрачун плате запосленим у институцијама БиХ за 2021. годину, на начин да минималан износ буде 535,50 КМ, колико је износила прије првог смањења 2008. године.

Дом народа би требао да разматра и приједлог закључка о формирању Интерресорне радне групе за припрему приједлога измјена и допуна изборног законодавства БиХ, чији је предлагач Заједнички колегијум оба дома парламента Босне и Хецеговине.

Дневним редом је предвиђено да се делегати изјасне и о давању сагласности за неколико међународних споразума, међу којима је и давање сагласности за ратификацију измјена Споразума о зајму између БиХ и Европске банке за обнову и развој.

Сједница је заказана за 11.00 сати.