На сједници Вијећа националних мањина Босне и Херцеговине примљена је к знању Препорука ЦМ/Рец (2020) 2 Комитета министара Вијећа Европе државама чланицама о укључивању хисторије Рома и/или путника у школске програме и наставни материјал.

На сједници, која је одржана у Брчком, чланови Вијећа разматрали су Извјештај Европске комисије о напретку за БиХ – поштивање и заштита мањина и културних права, те одлучили да упуте допис Савјету националних мањина Републике Српске (РС), Савезу националних мањина РС, Заједничкој комисији за људска права и Министарству за људска права и избјеглице БиХ, у којем ће затражити да Министарство за људска права и избјеглице БиХ донесе стратегију која ће регулирати права припадника националних мањина у БиХ.

Такођер, Вијеће захтијева да се Министарство за људска права и избјеглице изјасни о могућностима спајања посебних стратегија, које су већ донесене на појединим нивоима власти, у јединствен документ на државном нивоу, који би се затим доставио инситуцијама Европске уније.

Затражит ће и очитовање Савјета и Савеза националних мањина РС о донесеним стратегијама о правима националних мањина у РС, те да се затражи њихов став у вези с могућношћу израде државне стратегије о правима националних мањина.

На сједници је усвојен закључак да се, по доношењу, Стратегија разматра на некој од наредних сједница Вијећа националних мањина БиХ, уз присуство представника Министарства за људска права и избјеглице БиХ.

У вези са тачком дневног реда која се односи за злоупотребу изјашњавања о припадности националној мањини, а ради остварења личног интереса, одлучено је да члан Вијећа Неџад Јусић припреми адекватан материјал о коме ће се водити расправа и донијети евентулни закључци на некој од наредних сједница.

Уочи почетка данашње сједнице одржана је посебна свечаност, на којој је Вијеће националних мањина БиХ уручило захвалницу првом замјенику високог представника у БиХ и супервизору за Брчко Дистрикт БиХ амбасадору Михаелу Сканлану. Захвалница амбасадору Сканлану додијељена је ради посебног доприноса у покретању процедуре око доношења Закона о заштити права припадника националних мањина Брчко Дистрикта БиХ.

Примајући захвалницу, амбасадор Сканлан захвалио се, у име Канцеларије високог представника и у своје име, на овом признању, те изразио наду да ће се примјеном овог Закона, којим се дају једнака права свим грађанима, поставити нови стандарди кад је уријеч о законској регулативи у БиХ, саопштено је из Парламентарне скупштине БиХ.