Влада Федерације БиХ одлучила је да пензинери са најнижом пензијом и корисници сталне новчане помоћи имају право на смањење трошкова електричне енергије у домаћинствима до краја године.

Одлуком су обухваћени пензионери с најнижом пензијом и корисници сталне новчане помоћи који имају издата рјешења од надлежних служби/центара за социјални рад у ФБиХ.

Основни критериј за субвенцију је потрошња електричне енергије, која мора бити испод просјечне (испод 268 kWh мјесечно код ЈП Електропривреде БиХ д.д. – Сарајево, односно испод 348 kWh мјесечно код ЈП Електропривреде ХЗХБ д.д. Мостар)

Право на субвенцију купац ће моћи остварити на само једном мјерном мјесту.

Износ субвенције ће бити исказан на рачуну за утрошену електричну енергију, а максимално може износити 5,50 КМ код ЈП Електропривреде БиХ д .д. Сарајево, односно 7,00 КМ за ЈП Електропривреду ХЗХБ д.д. Мостар, у зависности од потрошње електричне енергије у обрачунском периоду.

У складу са Одлуком о провођењу мјера за смањење трошкова електричне енергије домаћинствима и стимулацији енергетске ефикасностим, која је у примјени од 2011. године, просјечан број корисника субвенција по годинама је износио око 70 хиљада, те је до сада за ове намјене издвојено 27 милиона конвертибилних марака.