Систем размјене студената путем пројеката Ерасмус и Цепус, један је од најпогођенијих у образовању током пандемије коронавируса. Пројекти ипак опстају захваљујући билатералној сарадњи, и земљама које су омогућиле размјену студената уз Пи Си Ар тест, или без теста.

Маја Босцита је прије пандемије захваљујући Ерасмус програму била два пута по три мјесеца у Румунији. Каже да кроз многобројне активности током боравка, другачији начин и приступ учењу и остваривању студентских пракси, студенти упознају другу културу и обичаје што је, како каже, непроцјењиво богатство.

МАЈА БОСЦИТА

За мјесец имате могућност да одслушате један цијели семестар или нпр.ако сте апсолвент радити на својој завршној тези можете исто тако да нађете професора који ће вам бити ментор таман да урадите своју тезу на енглеском језику и да учествујете у студенској пракси.

Много пројекти су планирани и потписани са различитом институцијама и Универзитетима ЕУ и чека се тренутак реализације у зависности од епидемиолошке ситуације.

ТИХОМИР ЛАТИНОВИЋ, координатор за ЦЕЕПУС пројекат

Стало је колко је морало због саме пандемије, али настојимо да то ширимо и дјелимочно се неке активности претварају у он лине активности .

Размјена студената омогућава најбоље знање које као студент можете добити као и други стил предавања, али посебно важно је физичко присуство јер само тако студенти усвајају културолошке аспекте.

ЕНИТА НАКАШ, УНСА

Оно што се десило да тако кажем захваљујући можда пандемији је то што се почело размишљати у смислу да се омогући виртуелна размијена тако да неки факултети већ сада су дозволили да се наши студенти односно и њихови према нама могу он лине приступати да тако кажем једном великом интелектуалном власништву које заправо је најважније када говоримо о размјени и о едукацији вани.

БОЈАН З. КНЕЖЕВИЋ, координатор Ерасмус+ пројекта

Па ми смо задовољни са овим како је , како иде до сада с обзиром на сву ситуацију , јер се све то ради билатерално.

У 2019. години само кроз програм Ерасмус је прошло 65 наставника и студената , значи говорим о мобилности наставника и студената , међутим 2020 година нас је дочекала непријатна сиитуација. Надали смо се да ће обим размијене бити знатно повећан, чак и у односу на 2019 годину .