У Федерацији Босне и Херцеговине есенцијална листа лијекова обавезног здравственог осигурања посљедњи пут је промијењена 2019. године. То значи да на тим листама нема лијекова за лијечење Цовида-19.

Међутим, на федералној Болничкој листи налазе се одређени лијекови који су обавезујући за све болнице. У пракси је то другачије. Ковид пацијенти у Тузланском кантону имају доступне лијекове, док их пацијенти у Сарајеву морају сами куповати и за то издвојити и по неколико хиљада марака.

Лијек Тоцилизумаб, примјерице од 800 милиграма кошта око 1500 марака или двоструко више овисно о дози терапије коју лијечници препоручују ковид пацијентима. Дуња Грабовац из Сарајева, морала је купити тај лијек за мајку која је на лијечењу у Клиници за плућне болести Подхрастови.

ДУЊА ГРАБОВАЦ

„Јучер се догађа нови шок. Зову ме из Подхрстова да мами треба лијек, да је тај лијек јако скуп, да га ја требам набавити и донијети горе. И онда креће моја потрага за лијеком, лијек сам нашла у Источном Сарајеву, 600 мг тог лијека кошта око 1200 КМ“.

У Заводу здравственог осигурања кантона Сарајево кажу да се лијек не налази на болничкој листи, јер није усуглашена с федералном, али да га пацијенти свеједно не би требали плаћати.

АМИР ЉУБОВИЋ, Завод здравственог осигурања КС

„Одредбе кантоналне листе лијекова из 2018 године каже да се тај лијек обезбјеђује из средстава болничке установе односно путем њене клиничке апотеке“.

На есенцијалној листи лијекова обавезног здравственог осигурања не налазе се лијекови намијењени искључиво за лијечење цовида.

ЗЛАТKО ЕРЦЕГОВИЋ, директор УKЦ-а Тузла

„На жалост добар дио лијекова у нас се мора куповати и ту је неуједначена ситуација од кантона до кантона. Есенцијалне листе и листе лијекова праве кантонална министарства здравства, ни један лијек не би тербао да уђе у употребу на теритоију БиХ ако није прошао верификацију Агенције за лијекове и медицинска средства“.

Лијек Тоцилизумаб, кажу лијечници, смањује смртност пацијенaта који требају бити прикључени на респиратор и помаже уколико се употријеби на вријеме.

ЕДНАН ДРЉЕВИЋ, шеф Ковид одјељења Опште болнице “Прим. Др Абдулах Накаш”

„Ту је најбитнији тајминг, неколико сати може бити пресудно, нормално да уколико пацијенти набављају тај лијек однекуд , треба им дан два, можемо закаснити и може бити погубно за пацијента“.

Лијек Тоцилизумаб налази се на федералној Болничкој листи лијекова и као такав је обвезујући за све болнице унаточ чињеници да поједине жупанијске владе и министарства никад нису усвојили жупанијску болничку листу лијекова, кажу у Заводу здравственог осигурања Херцеговачко-неретванске жупаније. Зашто га поједине болнице немају и то правдају неусвајањем листе лијекова, казу, одговор ће морати дати надлежне институције, као и на то тко ће грађанима рефундирати трошкове лијека који нису требали платити.

ДУЊА ГРАБОВАЦ

„Кад је докторица назвала и рекла да треба тај лијек ја сам схватила да је то лијек који може спасити живот моје маме и ја заиста то уопће нисам питала, тек се онда отворило то питање, да ли је болница требала имати тај лијек, и ако је требала имати, јер га неки кантони имају као у Тузли, зашто га болница у Сарајеву нема“.