Завршен је пројект “Реконструкције љетног насипа Копанице” којим је извршена санација оштећења насталих услијед ерозивног дјеловања високе поплавне воде ријеке Саве у свибњу 2014. године те надвишење трупа и проширење круне насипа укупне дужине од 3.220 м.

Овим пројектом осигурана је заштита обрадивих пољопривредних површина (74,34 ха) које се налазе у инундацијском појасу од плављења услијед високог водостаја ријеке Саве, као и засијаних пољопривредних култура чије би страдавање пољопривредним произвођачима узроковало материјалне губитке, односно изостанак очекиване финанцијске добити, приопћила је Влада Посавске жупаније.

Радови на реконструкцији предметног насипа започели су у српњу 2020. године, а довршени концем липња ове године.

Вриједност овог пројекта износила је 260.000 марака и за његову реализацију Федерално министарство просторног уређења издвојило је средства у износу од 100.000, а жупанијско Министарство пољопривреде, водопривреде и шумарства заједно с УНДП-ом 160.000 марака.