Влада Федерације БиХ је усвојила пет програма утрошка с критеријима расподјеле средстава текућих трансфера другим разинама власти и фондовима, утврђених Прорачуном ФБиХ за 2021. Федералном министарству здравства, у укупном износу 31.975.000 КМ.

Тако је Заводу здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ расподијељено 28.500.000 КМ за финанцирање набавке лијекова и медицинских средстава, пружање здравствених услуга и провођење програма Федералног фонда солидарности. Средства се односе на осигуравање права на здравствене услуге (11.500.000 КМ) и права на лијекове и медицинска средства (17.000.000 КМ).

Другим програмом је износ од 2.000.000 КМ планиран Заводу здравственог осигурања и реосигурања ФБиХ за суфинанцирање трошкова расељених особа. Ријеч је о болничком лијечења у здравственим установама у Федерацији БиХ повратника из ФБиХ у Републику Српску.

Средства од 50.000 КМ ће кроз трећи програм бити усмјерена за здравствену заштиту особа ромске националности које због традиционалног начина живота немају стално мјесто пребивалишта односно боравишта у ФБиХ.

Усвојен је и Програм вриједан 1.125.000 КМ и намијењен за суфинанцирање трошкова Завода за трансфузијску медицину ФБиХ у 2021. који настају обављањем дјелатности прописаних Законом о здравственој заштити и Законом о крви и крвним састојцима, у дијелу који се финанцира од стране оснивача – Федерације БиХ.

Агенцији за квалитет и акредитацију у здравству у ФБиХ бит ће додијељено 300.000 КМ на име суфинанцирања трошкова који ће у овој години настати обављањем дјелатности прописаних Законом о систему побољшања квалитете, сигурности и акредитацији здравству, саопћено је из Уреда Владе ФБиХ за односе с јавношћу.